Hei, jeg heter Monica

Jeg er utdannet sykepleier og er nå doulastudent ved Doulaskolen. Jeg har videreutdanning som ammeveileder og er en av få i Norge som er sertifisert IBCLC (Board Certified Lactation Consultant). Jeg har jobbet på barselavdelingen på St.Olav siden 2012 og som privat ammeveileder siden 2018, til sammen har jeg veiledet hundrevis av nybakte familier. 
 
Jeg er sertifisert NBO (newborn behavioral observation) som handler om å se babyens unike kompetanse og personlighet og styrke samspillet mellom baby og foreldre. 
 
Jeg har gjennomført flere kurs for å styrke min kompetanse når jeg veileder foreldre. Fra kurs om stramt tungebånd og  melkeproteinallergi til spedbarn og søvn og sped- og småbarn og spisevansker. 
 
Jeg er opptatt av at du som kvinne fortjener den beste omsorgen i svangerskap, fødsel og barseltid. Og at dere som foreldre skal få informasjonen og støtten dere trenger for å styrke dere i foreldrerollen. Jeg er spesielt opptatt av å støtte DERES foreldreinstinkt og at dere skal finne deres balanse i familielivet. Det som føles riktig og godt for dere, er nettopp det. 
 
Sammen med min kone, er jeg er mamma til Ludvig (2018) og Linus (2021).